Blogs

De toekomst van een Ministerie Bibliotheek

Op dit moment ben ik bezig als teamleider bij het Ministerie van SZW met het vormgeven van een ontwikkeltraject Bidoc. Het ontwikkeltraject moet een meerjarenvisie opleveren waarin centraal staat wat is de toegevoegde waarde van de bibliotheek voor de (toekomstige) medewerkers.

Geen gemakkelijk traject omdat de bibliotheekwereld onder druk staat, bezuinigingen, concurrentie van het internet, de oorspronkelijke bezoeker/klant van de bibliotheek is veandert. Dus wij zullen mee moeten veranderen. Het traject bestaat uit een aantal stappen: Stap 1, verkennen van de omgeving, hoe staat het er bij andere bibliotheken voor, waar gaan die zich op richten, welke kansen zien zij. Stap 2, verkennen van de klant, hoe zoekt de klant, welke informatie heeft hij/zij nodig voor haar werk, welke rol kan Bidoc hierbij spelen. Stap 3: kritisch kijken naar ons eigen producten- en dienstenaanbod, sluit dit nog aan bij de uitkomsten uit stap 1 en 2.

Al met al een zeer boeiend traject. Deze bibliotheek20 heeft mij geholpen in het vormen van gedachten, en nieuwe ontwikkelingen, Jullie discussies, opmerkingen heb ik met interesse gelezen.

Mocht je tips of suggesties hebben voor ons traject dan hoor ik het graag. Ik zal kijken als het Plan van Aanpak formeel is goedgekeurd of het gepubliceerd mag worden. Misschien zijn er bibliotheken die in dezelfde situatie zitten, en wellicht zijn er onderdelen bruikbaar.

 

groet Caroline 

 

Email me when people comment –

You need to be a member of Platform Informatieprofessionals to add comments!

Join Platform Informatieprofessionals

Young Talent presenteert zich!

Goede informatieprofessionals zijn goud waard in een bedrijf. Zoeken naar informatie kost weliswaar geld, maar het vinden van informatie levert geld op. Een goede investering dus! Dat wordt ook weer eens bewezen tijdens de Young Talent Track van hetKNVI Jaarcongres Op dit podium presenteren zich zes jonge inspirerende talenten. Nieuwe inzichten die met lef en durf bedacht zijn worden kort en krachtig middels pecha-kucha gepresenteerd. Aan bod komen de effecten van vernieuwing in een…

Read more…
0 Replies

KNVI structuur ter discussie: lees het concept-rapport

De leden van de werkgroep hebben in het voorjaar een mooi traject met elkaar gelopen. We hebben het gehad over de het ‘why’ van de KNVI, over thema’s, over de manier van organiseren en hoe je als vereniging aansprekend kunt zijn voor nieuwe generaties. De voorstellen zijn op de laatste bestuursvergadering in het bestuur besproken. Het bestuur gaat nu over de voorstellen in gesprek met afdelingen, met de actieve mensen in de vereniging en het ontwerp zal ook op de komende ALV van 18 december op…

Read more…
0 Replies

Nieuwe leden voor de KNVI

De KNVI is een levendige vereniging met op dit moment ongeveer 1250 leden, variërend van bibliothecarissen, archivarissen en professionals die op andere wijze werkzaam zijn in het informatievak. De grootste overeenkomst is het feit dat we het belang van informatie in de moderne maatschappij zien en een warm hart toedragen. Evenals als vele verenigingen heeft ook de KNVI last van teruglopende ledenaantallen. Mensen en bedrijven gaan bezuinigen of besteden budgetten op andere wijze. Maar zonder…

Read more…
0 Replies

Training Didactiek voor Informatieprofessionals 10 september 2014

Verschillende mensen bellen mij met de vraag of het nog mogelijk is om zich in te schrijven voor de training Didactiek voor informatieprofessionals op 10 september. Door de vakantie is het "kort dag", maar het kan zeker nog!De training Didactiek voor Informatieprofessionals op 10 september geeft antwoord op vragen als;- Hoe kan ik saaie stof aantrekkelijk maken voor mijn doelgroep?- Hoe kan ik aansluiten bij mijn doelgroep?- Hoe zorg ik ervoor dat ik de draad van mijn verhaal niet kwijtraak?-…

Read more…
0 Replies

GO opleidingen

Nedap Librix