OCLC publiceert rapport over online onderwijs en bibliotheken

OCLC heeft onlangs het rapport At a Tipping Point: Education, Learning and Libraries gepubliceerd. Het rapport gaat in op de bijgestelde verwachtingen van consumenten met betrekking tot hoger onderwijs en bibliotheken.

Read more…

Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI de Victorine van Schaick Prijzen uit. De prijzen zijn bedoeld om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren.

Je maakt kans op een van deze prijzen als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling,…

Read more…

Is de onttrekking van gelden uit het gemeentefonds om daarmee de Koninklijke Bibliotheek (KB) via OCW in staat te stellen centraal e-content voor openbare bibliotheken in te kopen niet grotendeels overbodig? Helemaal zeker weet ik het niet, maar ik heb grote twijfels over het maatschappelijk nut van die onttrekking. Die twijfels zijn mede gebaseerd op het cijfermateriaal dat tot nu toe in officiële stukken en presentaties openbaar is gemaakt. Ik weet zeker dat er ook diverse schattingen en veronderstellingen bestaan die niet op internet te vinden zijn, maar zo lang die niet openbaar zijn valt er geen betoog op te baseren.

Van € 8 naar 12,2 miljoen

De onttrekking uit het gemeentefonds loopt op van € 8 miljoen in 2015 naar € 12,2 miljoen in 2018. De meicirculaire over het…

Read more…
Comments: 2

Huygens ING en Letterkundig Museum werken samen aan online erfgoedprogramma
25 juni 2014 - Het Huygens ING en het Letterkundig Museum bundelen de krachten om het Nederlandstalige literaire erfgoed voor het voetlicht te brengen. Niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor een breed publiek. > Lees meer

KB en NA geven afbeeldingen overzees verleden vrij via Wikipedia
22 juni 2014 - Het Nationaal Archief (NA) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) stellen meer dan 2500 afbeeldingen van prenten, kaarten en tekeningen beschikbaar op Wikipedia. Al het…

Read more…

De mens als uitgangspunt

Het was een verhaal in een filmpje op de website van de Innovatie Doe Dag 2014 waar ik het erg  mee eens ben, echter met de aanvulling dat  de informatieprofessional  wel het verschil  kan maken. En het is niet de eerste keer dat ik het verhaal van de SEMCO-bibliotheek (SEMCO-stijl) hoor . Haal de bibliotheek leeg en zet mensen aan tot inspiratie zodat ze samen de bibliotheek gaan vormen.


De huidige roergangers binnen de openbare bibliotheek zijn nog steeds te veel met het jasje bezig en te weinig met inhoud. Dure plannen voor gebouwen, websites en ICT wondertjes zijn aan de orde van de dag. Terwijl onze maatschappij voort gaat lijkt de openbare bibliotheek nog…

Read more…

Studiedag De kracht van verhalen

Beste collega's,

Graag wil ik jullie attent maken op de studiedag De kracht van verhalen, een studiedag voor openbare bibliotheken georganiseerd door de Noord Oost Brabantse Bibliotheken, op dinsdag 30 september 2014.

Sprekers zijn Christien Brinkgreve, Joke Hermsen, Jeroen Vanheste, Jan van Bergen en Henegouwen, Hans van Duijnhoven en Marina Polderman

Meer informatie in bijgaande flyer en aanmelding via http://www.nobb.nl/nobb/activiteiten/krachtvanverhalen


Van harte welkom!

Krachtvanverhalen-def-flyer-A5.pdf

Read more…
Comments: 0

Visie 2009 over 2014 Kan je vijf jaar vooruit kijken?

Toevallig kwam ik dit artikel uit 2009 tegen...niets is zo moeilijk om vooruit te kijken, een dapper poging door de bibliotheek Haarlem (ze heten nu Bibliotheek Zuid-Kennemerland) om de toekomst te voorstellen .  Op een aantal punten is hun visie redelijk...werkelijkheid geworden zoals bij distributie, maar andere zaken is toch te veel gekeken vanuit 2009. Geen woord over Twitter,  iGoogle is verdwenen en positie van NU.nl onderschat. Leuke poging maar ooo zo moeilijk om vooruit te kijken Hoe…

Read more…
0 Replies

Strategisch Informatiemanagement voor de Publieke Sector

Beste Informatieprofessional, Informatiemanagement is een zeer actueel thema in organisaties. Het doorgronden van bedrijfsprocessen en zorgen dat de informatievoorziening op orde komt en blijft, is niet langer voldoende voor de informatiemanager anno 2014. Opleiding Strategisch Informatiemanagement voor de Publieke Sector De Informatiemanager van de toekomst wordt geacht op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken…

Read more…
0 Replies

WWW juli 2014

De WWW van juli 2014 is uit. Het Rijk stoot taken af naar de markt, de vrijwilligers en de gemeenten. Voor de zogenoemde "3D-taken" gaan er miljarden naar beneden (zij het na bezuinigingen). Maar er is één kleine uitzondering: voor een aanbod van e-books door bibliotheken moest er zo nodig een stroompje omhoog. Is dat niet overbodig? Volgens mij voor het grootste deel wel, want het zijn immers de gebruikers die de head- en shoulder-boeken gaan betalen. Meer hierover aan eind van deze WWW. Zie…

Read more…
0 Replies

WWW juni 2014

De WWW van juni 2014  is gepubliceerd. Hoe staat het bij de digitalisering in het openbare bibliotheekwerk met "de schijnbare behoefte om nietszeggend te zijn"? Daar gaat "De Maand die was" op in. De Tweede Kamer hield zich 15 mei en 3 juni uitvoerig bezig met de Stelselwet openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Maar daar de ene fractie meer regulering wil en de andere juist minder overregulering, zal er weinig aan de tekst veranderen. Een groepje van zeven bibliotheekdirecteuren, "de B7",…

Read more…
0 Replies

Platform Informatieprofessionals is een kennisnetwerk voor en door kenniswerkers, gesteund door de KNVI. De wereld van informatie staat niet stil. Laten wij dat ook niet doen.

 RSS Forum

 RSS Blogs

Zoeken

Sponsors

GO opleidingen

Nedap Librix

Twitter