Zakelijke berichten #2

Elke twee weken geeft IP een overzicht van zakelijke berichten uit de wereld van de informatiedienstverlening. In deze tweede aflevering onder meer aandacht voor The Question Library, Publoris.com, Picturae en Archief Eemland.

Read more…

Een paar weken geleden kreeg ik een mail van Johan Trip, van deelplatform Jipio. Die mail ging over hun nevenproject Bieblio. Ik was er nog niet aan toegekomen om het platform te verkennen, maar vandaag werd ik alsnog getriggerd, door de vele berichten die ik opeens overal zag opduiken. Een kleine greep:

Read more…
IP Inspiratiemiddag: wat kun je met GEOdata?

Op 20 november organiseert IP | vakblad voor informatieprofessionals bij DANS in Den Haag een Inspiratiemiddag GEOdata. Onder andere komt de ontsluiting van open overheidsdata in het licht van geo-informatie aan bod.

Read more…

Laten we eerlijk zijn: veel van de dingen die we zelf ontwikkelen zijn het net niet, of helemaal niet. Het is vloeken in de kerk waarschijnlijk, maar het bewijs is overal. Vanuit die gedachte is het artikel van David Weinberger, Let the Future Go, een heuse aanrader. Als je het nu zelf niet kan, faciliteer anderen dan om het te doen. De enige manier waarop dat mogelijk is? Gooi de deuren open. En laat dat nu ook net iets zijn wat bibliotheken en bibliotheekorganisaties moeilijk vinden...

“The future of libraries won’t be created by libraries. That’s a good thing. That future is too big and too integral to the infrastructure of knowledge for any one group to invent it. Still, that doesn’t mean that libraries can wait passively for this new future.…

Read more…

Young Talent presenteert zich!

Goede informatieprofessionals zijn goud waard in een bedrijf. Zoeken naar informatie kost weliswaar geld, maar het vinden van informatie levert geld op. Een goede investering dus! Dat wordt ook weer eens bewezen tijdens de Young Talent Track van hetKNVI Jaarcongres Op dit podium presenteren zich zes jonge inspirerende talenten. Nieuwe inzichten die met lef en durf bedacht zijn worden kort en krachtig middels pecha-kucha gepresenteerd. Aan bod komen de effecten van vernieuwing in een…

Read more…
0 Replies

KNVI structuur ter discussie: lees het concept-rapport

De leden van de werkgroep hebben in het voorjaar een mooi traject met elkaar gelopen. We hebben het gehad over de het ‘why’ van de KNVI, over thema’s, over de manier van organiseren en hoe je als vereniging aansprekend kunt zijn voor nieuwe generaties. De voorstellen zijn op de laatste bestuursvergadering in het bestuur besproken. Het bestuur gaat nu over de voorstellen in gesprek met afdelingen, met de actieve mensen in de vereniging en het ontwerp zal ook op de komende ALV van 18 december op…

Read more…
0 Replies

Nieuwe leden voor de KNVI

De KNVI is een levendige vereniging met op dit moment ongeveer 1250 leden, variërend van bibliothecarissen, archivarissen en professionals die op andere wijze werkzaam zijn in het informatievak. De grootste overeenkomst is het feit dat we het belang van informatie in de moderne maatschappij zien en een warm hart toedragen. Evenals als vele verenigingen heeft ook de KNVI last van teruglopende ledenaantallen. Mensen en bedrijven gaan bezuinigen of besteden budgetten op andere wijze. Maar zonder…

Read more…
0 Replies

Training Didactiek voor Informatieprofessionals 10 september 2014

Verschillende mensen bellen mij met de vraag of het nog mogelijk is om zich in te schrijven voor de training Didactiek voor informatieprofessionals op 10 september. Door de vakantie is het "kort dag", maar het kan zeker nog!De training Didactiek voor Informatieprofessionals op 10 september geeft antwoord op vragen als;- Hoe kan ik saaie stof aantrekkelijk maken voor mijn doelgroep?- Hoe kan ik aansluiten bij mijn doelgroep?- Hoe zorg ik ervoor dat ik de draad van mijn verhaal niet kwijtraak?-…

Read more…
0 Replies

Platform Informatieprofessionals is een kennisnetwerk voor en door kenniswerkers, gesteund door de KNVI. De wereld van informatie staat niet stil. Laten wij dat ook niet doen.

 RSS Forum

 RSS Blogs

Zoeken

Sponsors

GO opleidingen

Twitter